czepki.jpg

PostHeaderIcon AQUARIUS

PostHeaderIcon Informacja

W ZWIĄZKU Z POZYSKANIEM ŚRODKÓW NA
REMONT BASENU SŁUŻĄCY

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO I
WARUNKÓW TERMICZNYCH HALI BASENOWEJ
NA KRYTEJ PŁYWALNI W MYŚLENICACH”

Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

INFORMUJEMY, ŻE

BASEN NIECZYNNY

W OKRESIE

13 PAŹDZIERNIK-1 GRUDNIA 2014.

ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI I
UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

PostHeaderIcon Roztrzygnięcie przetargu AT-271-11/14

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-11/14.


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:


Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach  1. WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:


numer oferty: 1

  1. firma (nazwa): Konsorcjum:

    1. 1) FBS-budownictwo Sp. z o.o. w organizacji - Lider,

    2. 2) Omega Zakład Wodno-Kanlizacyjny - Partner

za cenę brutto: 1.487.777,93 zł

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta wykonawcy wg jedynego kryterium oceny ofert (najniższa cena), jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała ocenę 100,00 pkt.  1. OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

  1. Konsorcjum:

1) FBS-budownictwo Sp. z o.o. w organizacji - Lider,

2) Omega Zakład Wodno-Kanlizacyjny - Partner


ul. Kazimierza Wielkiego 222a,

32-400 Myślenice,

ul. Szkolna 17,

41-711 Ruda Śląska.


  1. PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Nr oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena brutto oferty(zł)

Cena

-

-

Razem

1

1.487.777,93

100,00

-

-

100,00


 

PostHeaderIcon AQUAAEROBIK

Informujemy, że zajęcia aqua aerobiku rozpoczną się od listopada 2014 roku.

Jeśli będzie remont basenu zajęcia rozpoczną się od grudnia.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o zmianach terminów.

Już teraz zapraszamy do zapisywania się chętnych na zajęcia w kasie.

 

PostHeaderIcon Przetarg AT-271-11/14

Dotyczy: "Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach "

 

18.09.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).

 

l.p.

Oznaczenie Tomów

Nazwa Tomu

Tom I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)

Tom II

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)

Tom III

Dokumentacja techniczna (projektowa) składa się z:

 

23.09.2014r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pobierz)

 

l.p.

Oznaczenie Tomów

Nazwa Tomu

Tom I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)
Zmiana w specyfikacji SIWZ (załącznik)

Tom II

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)

Tom III

Dokumentacja techniczna (projektowa) składa się z:

 

24.09.2014r.

Odpowiedz na pytania. (pobierz)

 

Wszelkie dokumentacje umieszczone na stronie internetowej mają na celu wyłonienie Wykonawcy
w postępowaniu przetargowym. Jakiekolwiek wykorzystanie dokumentacji w celu innym skutkuje

odpowiedzialnością na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 
W SOBOTY 6.09, 13.09, 20.09 OD 9:30 DO 12:30 UTRUDNIENIA W KORZYSTANIU Z BASENU ZE WZGLĘDU NA LICZNE GRUPY ZORGANIZOWANE.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!


 

PostHeaderIcon Dni Myślenic na basenie

Z okazji dni Myślenic zapraszamy do wspólnej zabawy na Torze WIBIT Aqua Track
Bilet dla dzieci i młodzieży do 26 lat, w cenie 3,00 zł/os/h.
Bilet dla osób powyżej 26 roku 6,50 zł/os/h promocyjne ceny w godz. 7:00-16:00
Promocja ważna od 18 do 24 Lipca 2014.

Tor sfinansowany przez gminę Myślenice.

Regulamin

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8

3.jpg
Współpraca
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama