czepki.jpg

PostHeaderIcon AQUARIUS

PostHeaderIcon AT-271-12/14- rozstrzygnięcie.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:
„Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 i 2015 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”

WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:

Więcej…

 

INFORMUJEMY, ŻE BASEN BĘDZIE CZYNNY OSTATECZNIE OD 8.12.14. W OKRESIE TYM BĘDZIE OTWARTY BASEN SPORTOWY (DUŻY BASEN).  BASEN REKREACYJNY ( MAŁY BASEN) ZOSTANIE OTWARTY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM, W ZWIĄZKU Z PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI KONIECZNYMI DO JEGO URUCHOMIENIA WYMAGAJĄCYMI CZASU. W OKRESIE TYM PROPONUJEMY PAŃSTWU KORZYSTANIE Z NASZEJ PŁYWALNI W PROMOCYJNEJ CENIE - 20% RABAT DO KAŻDEGO BILETU WEJŚCIOWEGO. ZA OPÓŹNIENIA I UTRUDNIENIA  PRZEPRASZAMY.

 

PostHeaderIcon Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Nazwa zamówienia:

Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius”

Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 i 2015 roku -

- przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”- AT-271-12/14.

 

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Informacja

W ZWIĄZKU Z POZYSKANIEM ŚRODKÓW NA
REMONT BASENU SŁUŻĄCY

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO I
WARUNKÓW TERMICZNYCH HALI BASENOWEJ
NA KRYTEJ PŁYWALNI W MYŚLENICACH”

Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

INFORMUJEMY, ŻE

BASEN NIECZYNNY

W OKRESIE

13 PAŹDZIERNIK-1 GRUDNIA 2014.

ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI I
UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

PostHeaderIcon Roztrzygnięcie przetargu AT-271-11/14

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-11/14.


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:


Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach  1. WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:


numer oferty: 1

  1. firma (nazwa): Konsorcjum:

    1. 1) FBS-budownictwo Sp. z o.o. w organizacji - Lider,

    2. 2) Omega Zakład Wodno-Kanlizacyjny - Partner

za cenę brutto: 1.487.777,93 zł

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta wykonawcy wg jedynego kryterium oceny ofert (najniższa cena), jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała ocenę 100,00 pkt.  1. OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

  1. Konsorcjum:

1) FBS-budownictwo Sp. z o.o. w organizacji - Lider,

2) Omega Zakład Wodno-Kanlizacyjny - Partner


ul. Kazimierza Wielkiego 222a,

32-400 Myślenice,

ul. Szkolna 17,

41-711 Ruda Śląska.


  1. PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Nr oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena brutto oferty(zł)

Cena

-

-

Razem

1

1.487.777,93

100,00

-

-

100,00


 

PostHeaderIcon AQUAAEROBIK

Informujemy, że zajęcia aqua aerobiku rozpoczną się od listopada 2014 roku.

Jeśli będzie remont basenu zajęcia rozpoczną się od grudnia.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o zmianach terminów.

Już teraz zapraszamy do zapisywania się chętnych na zajęcia w kasie.

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9

4.jpg
Współpraca
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama